הסדנא המעשית למימוש חלומות

banner_hasadna5

שלום בעצמך : Peace in Yourself : السلام في نفسك
שלום בעולמך : Peace in your World : السلام في العالم الخاص
(:

fairy

( : Instead of waiting for something better, create it

((( ביטויים מעשיים לשלום : ورشة عملية للأحلام : Practical Expressions for Peace )))

 DREAM_LOVETRIP